tskae_logo512biale
Dzień
Godzina
Minuta
Sekunda

TO SHARE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

POLISH-GERMAN DAY

STARA RZEŹNIA, SZCZECIN

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w wydarzeniu:

„Polsko-Niemiecki Dzień w Starej Rzeźni (Szczecin)/ Dzielmy się wiedzą i doświadczeniem”

w dniu 26 września 2019 r.
w Szczecinie (Stara Rzeźnia, ul. Tadeusza Wendy 14, 70-655 Szczecin).

Meine Damen und Herren,

Wir laden Sie herzlich ein, an der Veranstaltung teilzunehmen:

„Deutsch-Polnischer Tag in Stara Rzeźnia (Stettin) / Teilen wir Wissen und Erfahrung.”

am 26. September 2019
in Szczecin (Stara Rzeźnia, ul. Tadeusza Wendy 14, 70-655 Szczecin).

INVESTMENT SUPPORT

WSPARCIE INWESTYCJI

LOGISTICS

LOGISTYKA

LEGAL ISSUES

ZAGADNIENIA PRAWNE

previous arrow
next arrow
Slider
TO SHARE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

POLISH-GERMAN DAY

9:00 - 9:30
 • Rejestracja uczestników

9:30 - 9:45
 • Rozpoczęcie – krótka prezentacja projektu i organizatorów.

9:45 - 11:15
 • Kultura biznesu w Polsce i w Niemczech. Promocja w Polsce i za granicą.

11:15 - 11:45
 • Jak można wejść na rynek niemiecki i polski. Wpływ chińskiej koniunktury na handlowe relacje Polski i Niemiec

11:45 - 12:15
 • Wartość, rola, znaczenie logistyki w obrocie polsko - niemieckim/ budowanie łańcuchów dostaw.

12:15 - 12:45
 • Przerwa kawowa

12:45 - 13:15
 • Brexit - perspektywy i wyzwania.

13:15 - 13:45
 • Korzyści ze sprzedaży na rynek polski i niemiecki. Polska/ Europa po 1 maja 2019 - korzyści dla przedsiębiorców. Blok celno – podatkowy.

13:45 - 14:00
 • Klient nasz przyjaciel

14:00 - 14:45
 • Przerwa obiadowa

9:00 - 9:30
 • Registrierung der Teilnehmer

9:30 - 9:45
 • Beginn - eine kurze Vorstellung des Projekts und der Organisatoren.

9:45 - 11:15
 • Geschäftskultur in Polen und Deutschland. Promotion in Polen und im Ausland.

11:15 - 11:45
 • Einstieg in den deutschen und polnischen Markt. Einfluss der chinesischen Wirtschaftslage auf die Handelsbeziehungen zwischen Polen und Deutschland

11:45 - 12:15
 • Wert, Rolle, Bedeutung der Logistik im deutsch-polnischen Handel / Lieferketten

12:15 - 12:45
 • Kaffeepause

12:45 - 13:15
 • Brexit - Perspektiven und Herausforderungen.

13:15 - 13:45
 • Vorteile aus dem Verkauf auf dem polnischen und deutschen Markt. Polen / Europa nach dem 1. Mai 2019 - Vorteile für Unternehmer. Zoll- und Steuerblock.

13:45 - 14:00
 • Kunde unser Freund

14:00 - 14:45
 • Mittagspause

ZAPRASZAMY / WILLKOMMEN

POLISH-GERMAN DAY

Dzień
Godzina
Minuta
Sekunda

26.09.2019, 09:00

Stara Rzeźnia, Sala Iluzjon, adres: ul. T. A. Wendy 14, Szczecin

W ramach wydarzenia oferujemy Państwu możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami polskich i niemieckich firm, jak również pozyskania cennych partnerów biznesowych.

Do Państwa dyspozycji przygotowane będą stoliki eksperckie poświęcone następującej tematyce:

- wsparcie w inwestycjach/ Pomorze Zachodnie
- wsparcie w inwestycjach po stronie niemieckiej
- logistyka
- zagadnienia prawne

Im Rahmen der Veranstaltung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Kontakte zu Vertretern polnischer und deutscher Unternehmen zu knüpfen sowie wertvolle Geschäftspartner zu gewinnen.

 

Expertentische zu folgenden Themen stehen zu Ihrer Verfügung:

- Investitionsförderung / Vorpommern
- Investitionsförderung auf deutscher Seite
- Logistik
- rechtliche Fragen

EXPERTS

Maciej Twardowski - Dyrektor Zarządzający w Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., GPP w niemieckiej Grupie Hanse

Maciej Twardowski - Dyrektor Zarządzający w Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., GPP w  niemieckiej Grupie Hanse. Hanse jest jednym z światowych liderów dostarczających seryjnie produkowane luksusowe jachty żaglowe i motorowe.

Od blisko 20 lat skutecznie zarządza w firmach z kapitałem niemieckim i skandynawskim działających w Europie i poza nią. Spędził ponad 3 lata w Azji biorąc udział w rozwoju jednej ze skandynawskich firm produkcyjnych. Zarządzane przez niego firmy otrzymały dwukrotnie wyróżnienie Pracodawca Roku Północnej Izby Gospodarczej.

 

Maciej Twardowski - Geschäftsführer von Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., GPP in der deutschen Hanse-Gruppe. Hanse ist einer der weltweit führenden Anbieter von Luxus-Segel- und Motoryachten.

Seit fast 20 Jahren leitet er erfolgreich Unternehmen mit deutschem und skandinavischem Kapital im In- und Ausland. Er verbrachte über 3 Jahre in Asien und war an der Entwicklung eines der skandinavischen Produktionsunternehmen beteiligt. Die von ihm geführten Unternehmen wurden zweimal als Arbeitgeber des Jahres ausgezeichnet.

Raphael Rojek - Finanzgruppe Volks- und Raiffeisenbanken / BERPOL e.V.

Od 1996 roku pracownik banku. Od 2001 roku odpowiedzialny za międzynarodowych inwestorów w Berlinie. Szef polskiego departamentu "Polish Desk" w Berliner Volksbank. Współtwórca portalu: www.kolobrzeg.de Członek stowarzyszenia Friends Kolbergs e.V.

Seit 1996 Bankmitarbeiter, seit 2001 verantwortlich für internationale Investoren in Berlin, seit 2015 Position Head of Polish Desk in der Bank, Ideengeber: www.kolobrzeg.de, Mitglied im Verein Freunde Kolbergs e.V., Vereinsmitglied Hertha BSC

 

Krzysztof Kamola - Dyrektor ds. relacji międzynarodowych

Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego we Frankfurcie n/Menem

Bankowiec o wieloletniej praktyce zawodowej w Polsce i zagranicą ze szczególną znajomością niemieckiego sektora bankowego.

Pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego od czerwca 2004 r.

Był odpowiedzialny m.in. za zadania i czynności związane z procesem uzyskiwania gwarancji Skarbu Państwa, współpracę w zakresie realizacji zawartych przez BGK umów kredytowych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, poza tym był odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z KfW-Bankengruppe.

Wcześniej przez kilkanaście lat pracował w MHB Mitteleuropäische Handelsbank AG, Deutsch-Polnische Bank, z siedzibą we Frankfurcie n/Menem (MHB).

Był członkiem rady nadzorczej MHB Bank Polska S.A.

Krzysztof Kamola - Direktor für internationale Beziehungen

Vertreter von Bank Gospodarstwa Krajowego in Frankfurt am Main

Ein Bankkaufmann mit langjähriger Berufserfahrung im In- und Ausland mit besonderen Kenntnissen des deutschen Bankensektors.

Arbeitet seit Juni 2004 bei der Bank Gospodarstwa Krajowego.

Er war unter anderem verantwortlich für Aufgaben und Tätigkeiten im zusammenhang mit der Erlangung von Staatskassenbürgschaften, der Kooperation bei der Umsetzung von Kreditverträgen der BGK mit internationalen Finanzinstitutionen sowie der Pflege der Kontakte zur KfW-Bankengruppe verantwortlich.

Zuvor war er mehrere Jahre bei der MHB Mitteleuropäische Handelsbank AG, Deutsch-Polnische Bank, in Frankfurt am Main (MHB) tätig.

Er war Mitglied des Aufsichtsrats der MHB Bank Polska S.A.

Dr Ulrich Vetter - Dyrektor zarządzający Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

Dziennikarz, ekspert ds. PR i marketingu, trener systemowy. Szef dziennika Hubert-Burda Media Monachium (1992-2006). Kierownik ds. komunikacji i rzecznik prasowy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego (2007-2008). Kierownik ds. komunikacji/marketingu i rzecznik prasowy Uniwersytetu w Rostoku (2008-2013). Dyrektor ds. rozwoju uniwersytetu w Kühne Logistics University Hamburg (2014-2016).

 

Dr. Ulrich Vetter - Geschäftsführer der Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

Journalist, PR- und Marketing-Experte, Systemischer Coach. Chef einer  Tageszeitung der Hubert -Burda Media München (1992-2006). Leiter Kommunikation und Sprecher des Ministeriums Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommerns (2007-2008). Leiter Kommunikation/Marketing und Sprecher der Universität Rostock (2008-2013). Head of University Development der Kühne Logistics University Hamburg (2014-2016).

Andrzej Oryl - radca prawny, partner w WGO Legal

Specjalizuje się w sprawach korporacyjnych, własności intelektualnej i nowych technologii oraz prawem celnym i transportowym. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego (PMLA).

Andrzej Oryl Rechtsberater, Partner bei WGO Legal

Er ist spezialisiert auf Unternehmensangelegenheiten, geistiges Eigentum und neue Technologien sowie Zoll- und Transportrecht. Gründungsmitglied der Polish Maritime Law Association (PMLA).

Łukasz Grabowski – Country Manager w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Ukończył studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureat stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A, centrali Deutsche Bank we Frankfurcie nad Menem, firmie doradczo – konsultingowej PwC w Warszawie, Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie oraz firmie doradczo – konsultingowej STTAS, UPS company w Warszawie.

Łukasz Grabowski - Country Manager bei der polnischen Investitions- und Handelsagentur S.A.

Er absolvierte das erste und zweite Studium der internationalen Wirtschaftsbeziehungen an der Warsaw School of Economics. Gewinner des DAAD-Stipendiums (Deutscher Akademischer Austauschdienst) an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz.

Er sammelte unter anderem Berufserfahrung in Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., dem Hauptsitz der Deutschen Bank in Frankfurt am Main, dem Beratungs- und Beratungsunternehmen PwC in Warschau, der Botschaft des Königreichs Norwegen in Warschau und dem Beratungs- und Beratungsunternehmen STTAS, UPS in Warschau.

Tomasz Łyżwiński - Od 11 lat zajmuje się w RCIiTT rynkiem niemieckim, przede wszystkim organizacją wspólnych imprez kooperacyjnych, wyszukiwaniem partnerów, zamówieniami publicznymi i analizami rynku”.

Seit 11 Jahren beschäftigt er sich bei RCIiTT mit dem deutschen Markt, vor allem mit der Organisation von gemeinsamen Kooperationsveranstaltungen, Partnersuche, öffentlicher Auftragsvergabe und Marktanalysen. "

Olga Nowak - w marcu 2019 roku powołana została do zarządu DB Port Szczecin, spółki z grupy Deutsche Bahn AG. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dzięki branży samochodowej nabyła umiejętności pracy zgodnie z metodologią Lean Manufacturing. Od roku 2010 związana jest z Grupą DB piastując kierownicze stanowiska w obszarze operacyjnym, zarządzania i rozwoju oraz przywództwa.

Olga Nowak - m März 2019 wurde Olga Nowak in den Vorstand von DB Port Szczecin, einem Unternehmen der Deutschen Bahn AG, berufen. Frau Nowak ist Absolvent der Schlesischen Technischen Universität in Gliwice und hat zusätzlich ein Aufbaustudium in Management und Marketing an der Wirtschaftsuniversität in Katowice abgeschlossen. Dank der Automobilindustrie erwarb sie Arbeitsfähigkeiten gemäß der Lean Manufacturing-Methodik. Seit 2010 ist Sie in Führungspositionen des DB-Konzerns in den Bereichen Operational, Management und Development sowie Leadership tätig.

Peter Plewa - od 2018 roku pełni funkcje Prezesa Duisport Agency Gmbh, spółki logistycznej Duisburger Hafen AG oraz Prezesa Duisport Agency Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie jest Członkiem Rady Nadzorczej SBO (Sächsische Binnenhäfen Oberelbe)

Posiada 30 letnie doświadczenie w branży logistycznej. W czasie swojej kariery zawodowej sprawował funkcje w Zarządach firm takich jak: Polzug Intermodal Polska Sp. z o.o., Polzug Intermodal GmbH, HHLA Intermodal Polska Sp. z o.o., HHLA Intermodal GmbH, CTL Logistics GmbH, CTL Rail GmbH, CTL Express Sp.z oo., CTL Romania, SBB Cargo Deutschalnd oraz funkcje menedżerskie w TNT-Express GmbH.

Peter Plewa, seit 2018 Präsident der Duisport Agency GmbH, des Logistikunternehmens Duisburger Hafen AG und Präsident der Duisport Agency Polska Sp. z o.o.

Gleichzeitig ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe.

Hat 30 Jahre Erfahrung in der Logistikbranche. Während seiner beruflichen Laufbahn war er Mitglied der Geschäftsführung von Unternehmen wie: Polzug Intermodal Polska Sp. Z oo Polzug Intermodal GmbH, HHLA Intermodal Polska Sp. z oo HHLA Intermodal GmbH, CTL Logistics GmbH, CTL Rail GmbH, CTL Express Sp. z oo, CTL Rumänien, SBB Cargo Deutschalnd und leitende Funktionen bei TNT-Express GmbH.

Sebastian Gorschorski - Accounting & Payroll Partner w RSM Poland/ członek zarządu szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz ekspert ds. księgowości, podatków i finansów w Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

Jest członkiem Chartered Institute for Securities & Investment Institute (CISI, nr 82988) oraz kursantem The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Posiada tytuł certyfikowanego księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów (nr 38489) oraz certyfikowanego technika księgowego wydany przez ACCA (nr 1139587).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich i zagranicznych firmach obejmując stanowiska Business Support Managera oraz Dyrektora Finansowego zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce.

Sebastian GOSCHORSKI - Partner für Buchhaltung und Personalabrechnung bei RSM Poland / Vorstandsmitglied der Stettiner Niederlassung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Polen und Experte für Buchhaltung, Steuern und Finanzen beim Arbeitgeberverband Westpommern Lewiatan

Er ist Mitglied des Chartered Institute for Securities & Investment Institute (CISI, Nr. 82988) und Student des Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Hat den Titel eines vom Finanzministerium ausgestellten Wirtschaftsprüfers (Nr. 38489) und eines von ACCA ausgestellten zertifizierten Buchhaltungstechnikers (Nr. 1139587).

Er sammelte Berufserfahrung in polnischen und ausländischen Unternehmen und war als Business Support Manager und Financial Director sowohl in Großbritannien als auch in Polen tätig.

Maciej Brzozowski - Hafen Hamburg Marketing e.V./ Przedstawicielstwo w Polsce

Maciej Brzozowski - Hafen Hamburg Marketing e.V./ Vertretung in Polen

Arkadiusz Chlebowski - CZŁONEK ZARZĄDU  / DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY,

WAIMEA HOLDING S.A.

Wieloletni menedżer i dyrektor działów handlowych sieci handlowych, takich jak Empik oraz Baltona - Travel Retail w kilku krajach: Polska, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Włochy, Ukraina, Rumunia, włączyła Europa, Afryka, Bliski Wschód, Kuba. Prowadził projekty i wdrożenia w ramach Grupy EMF w Polsce oraz w ramach grupy Flemingo w Europie. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu komercyjnym i operacyjnym, zarządzaniu projektami, opracowywaniu i wdrażaniu zmian biznesowych i organizacyjnych.

Arkadiusz Chlebowski - MITGLIED DES VORSTANDES / GESCHÄFTSFÜHRER,

WAIMEA HOLDING S.A.

Über viele Jahre hinweg war er Manager und Direktor der Handelsabteilungen von Handelsnetzwerken wie Empik und Baltona - Travel Retail in verschiedenen Ländern: Polen, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Italien, der Ukraine, Rumänien, einschließlich Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Kuba. Er leitete Projekte und Implementierungen als Teil der EMF-Gruppe in Polen und als Teil der Flemingo-Gruppe in Europa. Verfügt über umfangreiche Erfahrung in kaufmännischer und operativer Geschäftsführung, Projektmanagement, Entwicklung und Umsetzung von geschäftlichen und organisatorischen Änderungen.

Radosław Niecko - Prezes Zarządu MNB Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Adwokat i specjalista ds. międzynarodowego prawa gospodarczego i międzynarodowego prawa transportowego oraz prawa pracy, od 2009 r. wykładowca Wyższej Szkoły Gospodarki i Prawa w Berlinie, na wydziale Spedycja i Logistyka. Prezes zarządu kancelarii MN Legal w Berlinie.

Główny obszar działań to prawo pracy, prawo gospodarcze, transportowe oraz prawo upadłościowe.

Radosław Niecko - Prezes Zarządu MNB Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht, Spezialist für internationales Wirtschafts- und Transportrecht sowie Arbeitsrecht, seit 2009 Dozent an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin im Fachbereich Spedition & Logistik. Geschäftsführer der MN Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Berlin.

Befasst sich hauptsächlich mit Arbeits-, Wirtschafts-, Transport- sowie Insolvenzrecht.

Adam Formanek - Head of International B2B Projects

Project LookOut - German & Polish B2B Contacts
Project PointOut - American & German B2B Contacts

SIBB e.V.  - ICT & Digital Business Association Berlin & Brandenburg

Head of International Projects w „SIBB Just Digital“ – Stowarzyszeniu Gospodarki Cyfrowej i IT Berlina i Brandenburgii.

SIBB Just Digital: regionalne stowarzyszeniee, skupiajace ponad 250 firm, ośrodków badawczych i uniwersytetów. Prowadzą m.in. projekty badawczo rozwojowe dla branży IT z innymi branżami oraz projekty międzynarodowe, np. polsko-niemiecki projekt LookOut, który wspiera branżę  cyfrowa i informatyczną niemieckiego regionu stołecznego z polskimi, głównymi lokalizacjami biznesowymi IT we Wrocławiu, Szczecinie, Warszawie i Krakowie.

SIBB Just Digital: ein regionaler Verband von über 250 Unternehmen, Forschungszentren und Universitäten. Sie führen unter anderem Forschungs- und Entwicklungsprojekte für die IT-Branche mit anderen Branchen und internationalen Projekten, beispielsweise das deutsch-polnische Projekt LookOut, das die Digital- und IT-Branche der deutschen Hauptstadtregion mit polnischen Hauptstandorten für IT in Breslau, Stettin, Warschau und Krakau unterstützt.

Radosław Włoczewski - Współwłaściciel Agencji Marketingowej Płodni.com i Agencji Public Relations Wizerunkowo.com, w których wraz z zespołem opracowuje działania marketingowe i PR m.in. dla klientów takich jak Bridgestone, LPP, Śnieżka, Browar Namysłów, Wyborowa oraz Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, odpowiada za realizację kampanii oraz poszukuje pomysłów jeszcze niezrealizowanych. Na pierwszym miejscu stawia efektywność prowadzonych aktywności i realizację celów biznesowych Klientów. Prowadzi autorskie zajęcia z zakresu komunikacji marketingowej i social media.

Radoslaw Włoczewski - Mitinhaber der Marketingagentur Płodni.com und der PR-Agentur Wizerunkowo.com, in denen er und sein Team Marketing- und PR-Aktivitäten entwickeln, einschließlich für Kunden wie Bridgestone, LPP, Śnieżka, Namysłów Brewery, Wyborowa und die Westpommersche Business School in Stettin ist er für die Umsetzung der Kampagne verantwortlich und sucht nach Ideen, die noch nicht umgesetzt wurden. In erster Linie legt er Wert auf die Effektivität der durchgeführten Aktivitäten und die Umsetzung der Geschäftsziele der Kunden. Er unterrichtet seine eigenen Kurse in Marketingkommunikation und Social Media.

“Around here, however, we don’t look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things, because we’re curious... and curiosity keeps leading us down new paths.”

— Walt Disney

ZAPRASZAMY / WILLKOMMEN

POLISH-GERMAN DAY

SR-WHITE
Stara Rzeźnia

Sala Iluzjon

adres: ul. T. A. Wendy 14,
Szczecin

marta.bartoszek@csl.eu