tskae_logo512biale
Dzień
Godzina
Minuta
Sekunda

TO SHARE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

LOGISTIC INSPIRATION DAY

STARA RZEŹNIA, SZCZECIN

Województwo Zachodniopomorskie oraz Miasto Szczecin od kilku lat przeżywają rozkwit. Lokalizacja w pobliżu Berlina oraz łatwy dostęp do Skandynawii sprawia, że inwestorzy decydują się na ulokowanie swojego zakładu, magazynu właśnie w tym regionie.

Sprawna logistyka ma duży wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej. Koszty i czas dostawy determinują zapewnienie wysokiego zadowolenia klienta.

Podczas konferencji dowiesz się jakie nowe logistyczne możliwości pojawiają się lub już są obecne w naszym regionie, zarówno w transporcie wodnym, lądowym, intermodalnym, jak i w obniżeniu kosztów magazynowych i optymalizowaniu działań w najnowocześniejszych rozwiązaniach IT – Logistic 4.0.

West Pomeranian and the City of Szczecin has been daveloping rapidly over the last years. The location near Berlin and easy access to Scandinavia makes investors decide to locate their business in that region.

Efficient logistics has a big impact on building of competitive advantage. Costs and delivery time determine high customer satisfaction.

During the conference you will learn what new logistic possibilities appear or are already present in our region, both in water and land as well as in intermodal transport, also in reducing warehouse costs and optimizing activities in the most modern IT solutions - Logistic 4.0.

SEA TRANSPORT

TRANSPORT MORSKI

INTERMODAL TRANSPORT

TRANSPORT INTERMODALNY

LOGISTIC 4.0

LOGISTYKA 4.0

previous arrow
next arrow
Slider
tskae_lid512czarne
TO SHARE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

LOGISTIC INSPIRATION DAY

Rejestracja

8:30 - 9:00
 • Rejestracja uczestników

Otwarcie

9:00 - 9:20
 • Oficjalne otwarcie Logisti Inspiration Day
 • Prowadzący Michał Kaczmarek

Perspektywy Miasta Szczecin

9:20 - 9:40
 • Przedstawienie rozwoju miasta Szczecin, jako miejsca do życia, miejska, które się rozwija i staje się metropolią ściągającą coraz większą ilość ludzi.
 • Marek Kubik, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej

Next day delivery from West Pomerania

9:40 - 10:00
 • Perspektywy rozwoju air cargo na Pomorzu Zachodnim
 • Rafał Zahorski Pełnomocnik Marszałka WZ ds. gospodarki morskiej

Mądre inwestowanie

10:00 - 10:30
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez lokalizowanie inwestycji w Strefach Ekonomicznych.
 • Krzysztof Kielec, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

Przerwa kawowa

10:30 - 11:00
 • Przerwa na kawę i ciasto

Logistyka 4.0

11:00 - 11:30
 • Czym jest logistyka 4.0, jakie są najnowsze trendy w informatyce i jak budować na ich podstawie przewagę konkurencyjną
 • Przemysław Targowski, CSL Inspire Sp. z o.o.

Nowe połączenia morskie z Norwegią

11:30 - 12:00
 • Nowe połączenie morskie ze Świnouścia do Norwegi utworzone przez Sea-Cargo oraz dalsze możliwości rozwoju.
 • Andrew Dolman, Sea Cargo

Przewaga transportu intermodalnego

12:00 - 12:30
 • Jakie możliwości daje intermodal.
 • Andrzej Górnikiewicz, Bring Linehaul Polska Spółka z o.o.

Nowy terminal, nowe możliwości

12:30 - 13:00
 • Projekt nowego terminala intermodalnego zlokalizowanego w Dunikowie, jako wsparcie dla transportu samochodowego.
 • Przemysław Hołowacz, CCIC Intermodal Depo Dunikowo Sp. z o.o.

LOGISTYKA - kluczem do inwestycji w Afryce

13:00 - 13:15
 • Perspektywy rozwoju logistyki w Afryce.
 • Zbigniew Jankowski, Sea Land Air S.C.

B2B

13:15 - 14:00
 • Czas na spotkania przy kawie pomiędzy uczestnikami konferencji, a prelegentami.

Registration

8:30 - 9:00
 • Registration of participants

Opening ceremony

9:00 - 9:20
 • Opening ceremony
 • Michał Kaczmarek

Perspectives of the City of Szczecin

9:20 - 9:40
 • Presentation of the development of the city of Szczecin as a place to live, a city that is developing and becoming a metropolis attracting for people.
 • Marek Kubik, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej

Next day delivery from West Pomerania

9:40 - 10:00
 • Perspective of develop air cargo in West Pomeranian province.
 • Rafał Zahorski Pełnomocnik Marszałka WZ ds. gospodarki morskiej

Smart investing

10:00 - 10:30
 • Building a competitive advantage by locating investments in Economic Zones
 • Krzysztof Kielec, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

Coffee break

10:30 - 11:00
 • Coffee break

Logistic 4.0

11:00 - 11:30
 • What is logistics 4.0, what are the latest trends in information technology and how to used them as a competitive advantage.
 • Przemysław Targowski, CSL Inspire Sp. z o.o.

New Direct Sea-Freight Link to Norway

11:30 - 12:00
 • Sea-Cargo have set up a new industrial service from Swinoujscie to Norway with future expansion possibilities.
 • Andrew Dolman, Sea-Cargo

The advantage of intermodal transport

12:00 - 12:30
 • Possibilities what intermodal give you.
 • Andrzej Górnikiewicz, Bring Linehaul Polska Spółka z o.o.

New dry depo, new possibilities!

12:30 - 13:00
 • New alternative and support to road transport. The project of a new intermodal terminal located in Dunikowo.
 • Przemysław Hołowacz, CCIC Intermodal Depo Dunikowo Sp. z o.o.

LOGISTIC - the key to invest in Africa

13:00 - 13:15
 • Perspective of new logistic in Africa
 • Zbigniew Jankowski, Sea Land Air S.C.

B2B

13:15 - 14:00
 • Business to business meetings.

ZAPRASZAMY / WE INVITE YOU

LOGISTIC INSPIRATION DAY

Dzień
Godzina
Minuta
Sekunda

28.05.2019, 09:00

Stara Rzeźnia, Sala Iluzjon, adres: ul. T. A. Wendy 14, Szczecin

Poznaj logistyczne rozwiązania

---------------------------------------------

Get knowledge about logistics solutions

Poznaj nowych partnerów

---------------------------------------------

Meet new partners

Wymień się spostrzeżeniami

---------------------------------------------

Exchange your insights

Zdobądź przewagę konkurencyjną

---------------------------------------------

Zdobądź przewagę konkurencyjną

“Around here, however, we don’t look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things, because we’re curious... and curiosity keeps leading us down new paths.”

— Walt Disney

ZAPRASZAMY / WE INVITE YOU

LOGISTIC INSPIRATION DAY

SR-WHITE
Stara Rzeźnia

Sala Iluzjon

adres: ul. T. A. Wendy 14,
Szczecin

contact@tskae.eu